Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2020 14:15, số lượt xem: 153

Cây lan đột biến, giá trên mây
Tiền tỷ quăng vào, biến mất ngay
Hư thực khó lường, chờ phúc phận
Buồn vui chưa chắc, đợi cơ may
Thừa tiền mắc bợm, nên sạm mặt
Thiếu phúc bị lừa, mới trắng tay
Cái thói chơi ngông xơi quả đắng
Ở đời, quả thực, lắm trò hay