Tuổi già, tỷ phú, trữ thời gian
Khổ nỗi: Suy tư, cứ vội vàng
Nhớ nhớ, quên quên nhiều chuyện vặt
Hờn hờn, tủi tủi lắm trò ngang
Vần thơ lưu lại tuy chưa chín
Tâm nguyện tri ân chớ nhỡ nhàng
Muốn góp cho đời, dù chút xíu
Nghĩa tình muôn thuở vẫn không tan