Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 08:49, số lượt xem: 169

Nhà mới cao sang, chốn nghỉ chân
Sáu tư, danh toại, đã vinh thân
Tài cao, vượt khó, giàu tâm huyết
Trí lớn, dụng nhân, tốt phúc phần
Con cháu, anh em vui bóng mát
Bạn bè, đồng nghiệp thích vườn xuân
Nặng tình cha mẹ mong thành đạt
Mãn nguyện chu toàn việc báo ân