Chưa làm, cứ tưởng đã làm xong
Lẫn lộn, loay hoay, khiến nhọc lòng
Bẩy sáu tuổi đời, đâu đã mấy
Vài ba việc vặt, cũng long đong
Lo con, thương cháu, toàn sơ thoáng
Tạo nghiệp, gây cơ, cứ lộn vòng
Duyên nợ ở đời, sao lắm nỗi
Tài xoàng, lộc kém, mớ bòng bong