Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2017 10:45, số lượt xem: 167

Cậy chức, cậy quyền, hoá bất nhân
Chắc gì quan lớn tốt hơn dân
Tham ô, móc ngoặc, … chờ lên mặt
Bợ đỡ, chui luồn,… đợi tiến thân
Dốt nát, văn chương quăng bãi rác
Đui mù, chữ nghĩa vứt thùng phân
Vênh vang, hợm hĩnh, ưa xu nịnh
Độc ác, thâm thù, dạ tiểu nhân