Trời cho, còn được biết bao lâu
Suy nghĩ làm chi để chuốc sầu
Ước muốn, bại thành,... Đành có thế
Rủi may, thua được,... Chắc hơn đâu
Cảm thông nhiều ít, không chê trách
Tình nghĩa đầy vơi, khó cưỡng cầu
Đã biết thói đời nhiều khuất khúc
Dửng dưng, buông bỏ, khỏi rơi châu