Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2016 10:22, số lượt xem: 514

Dính vào “Đa cấp” sẽ đi đâu
Cái mất quá nhiều, nỗi hận sâu
Tan mộng đổi đời, thành vỡ nợ
Nhục thân cầu lợi, khiến u sầu
Trẻ thơ mất mẹ, bao hờn tủi
Vợ dại lìa chồng, lắm khổ đau
Những kẻ dã tâm giương cạm bẫy
Cho tù mọt xác, thấm chi đâu