Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2016 21:16, số lượt xem: 1234

Một mong: Sống khoẻ, sống vui;
Hai mong: Có ích cho người, cho ta!
Ba mong: Con cháu thuận hoà,
Dựng xây phát triển, nếp nhà ấm êm!
Bốn mong: Tình nghĩa láng giềng,
Họ hàng, bè bạn,...vững bền, thuỷ chung!
Năm mong: Trên dưới đồng lòng,
Quyết làm rạng rỡ tổ tông, giống nòi!
Sáu mong: Rộn rã tiếng cười;
Trẻ thơ ngoan giỏi, cây đời tươi xanh!
Bảy mong: Nếp sống văn minh;
Người người hướng thiện, nhiệt tình giúp nhau!
Tám mong: Nước mạnh, dân giàu!
Chín mong: Thế giới, năm châu đại đồng!
Mười mong: Bà nó thuận lòng,
Ngày về cực lạc, cụ đừng trước tôi!