Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2018 10:07, số lượt xem: 348

Rớt giá, vì đâu, khiến vải “quăng”
Thương nhân Tầu khựa cứ lằng nhằng
Hợp đồng, tráo trở, thay tức tốc
Hứa hẹn, đảo điên, chối thẳng băng
Bán: Chẳng ai mua, sầu khó dứt
Cho: Không người lấy, hận càng tăng
Biết bao hy vọng, thành tay trắng
Quan chức, ai người, có xót chăng