Hè về, phượng nở, tiếng ve ran
Êch gọi trời mưa, dế dạo đàn
Nắng nóng giục chim tìm xứ bắc
Ẩm nồm khiến muỗi ngập trời nam
Kẻ năng tắm biển lo thư giãn
Người mải ruộng vườn mặc chói chang
Lợi hại, buồn vui trời sắp đặt
Mùa hè nghịch cảnh chốn trần gian