Cuối năm, mùa cưới, chúc duyên nồng;
Hạnh phúc trăm năm, đạo vợ chồng.
Một chút chia vui, thêm gắn bó;
Đôi lời chào đón, thoả lòng mong.
Nghĩa tình: Thông cảm, nhiều tâm đắc
Nợ miệng: So đo, lắm bất đồng.
Chẳng phải kinh doanh, đừng mở rộng;
Thói đời, miệng thế vốn hay cong!