Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2019 10:45, số lượt xem: 69

Lá rụng về nguồn, cành chỏng chơ
Để cây ôm ấp những mong chờ
Chồi xiên, lộc nhú,... bao hy vọng
Hoa thắm, trái lành,... lắm ước mơ
Buốt giá - đông thời - tìm vận hội
Ấm nồng - xuân tiết - đón thời cơ
Trải qua gian khó mà tôi luyện
Đâu phải mùa đông sống vật vờ