Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 10:45, số lượt xem: 245

Lá rụng về nguồn, cành chỏng chơ
Để cây ôm ấp những mong chờ
Chồi xiên, lộc nhú,... bao hy vọng
Hoa thắm, trái lành,... lắm ước mơ
Buốt giá - đông thời - tìm vận hội
Ấm nồng - xuân tiết - đón thời cơ
Trải qua gian khó mà tôi luyện
Đâu phải mùa đông sống vật vờ