Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 10:37, số lượt xem: 150

Quanh đi, quẩn lại, đã mười giờ
Tìm mãi! Mà nào thấy ý thơ
Buổi sáng qua nhanh, đầu vẫn nhiễu
Chiều hôm hết chóng, não còn đơ
Đêm khuya trằn trọc, không thành giấc
Sáng sớm liêu xiêu, lại vật vờ
Quanh quẩn xó nhà, vô tích sự
Biết rồi có khỏi hoá ngu ngơ