Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2017 08:34, số lượt xem: 219

Mưa lũ triền miên, cực quá Trời
Lương dân bỗng chốc, trắng tay rồi
Ruộng vườn, chuồng trại,... bay, chìm ngập
Gà lợn, trâu bò,... chết, nổi trôi
Mất mạng: Sóng xô, dòng nước cuốn
Thiệt thân: núi lở, đất, cây rơi
Môi trường ô nhiễm, lây lan bệnh
Sức kiệt, tâm suy,... chẳng kịp hồi