Mưa lũ triền miên, cực quá Trời
Lương dân bỗng chốc, trắng tay rồi
Ruộng vườn, chuồng trại,... bay, chìm ngập
Gà lợn, trâu bò,... chết, nổi trôi
Mất mạng: Sóng xô, dòng nước cuốn
Thiệt thân: núi lở, đất, cây rơi
Môi trường ô nhiễm, lây lan bệnh
Sức kiệt, tâm suy,... chẳng kịp hồi