À ơi!...Tình mẹ rộng mênh mông
Có cả bầu trời, cả núi sông
Con ngủ, con mơ,... Bầu máu nóng
Mẹ ru, mẹ hát,...Trái tim hồng
Tình yêu cuộc sống luôn đầy ắp
Mơ ước tương lai vẫn chất chồng
Lòng mẹ thương con là tất cả
Cái cò lặn lội chốn đồng không