Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2019 08:55, số lượt xem: 296

Nói xong đừng đã vội thôi ngay
Hứa hão cho người chịu đắng cay
Mở miệng, thành ra đồ thất tín
Loạn ngôn nên hoá kẻ cuồng say
Cảm tình chỉ có khi trung thực
Tín nghĩa đâu còn lúc đổi thay
“Lời hứa chắc như đinh đóng cột”
Sao dời, đất chuyển,... chẳng lung lay