Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2017 13:35, số lượt xem: 260

Một lũ cẩu quan dạng Lý Thông
Thấy người làm phúc, lại tranh công
Rút hàng cứu trợ, không mềm dạ
Trộm tiếng tương thân, chẳng thẹn lòng
Tưởng muốn vơ bừa danh thiện nguyện
Đã làm vẩn đục nước dòng trong
Bởi quan phụ mẫu tâm u tối
Thực giả, ngay gian mới lộn sòng