Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2019 21:35, số lượt xem: 101

Lỗi hẹn, mà sao, chẳng thẹn lòng
Cũng phường tráo trở! Tội không dong
Lừa thầy, phản bạn, nhằm qua lúc
Hứa vượn, hứa hươu, cốt khỏi vòng
Trách nhiêm, lương tâm,... đều xếp só
Niềm tin, tình nghĩa,... cũng đi tong
Đừng quên: Chữ tín là nhân cách
Hãy giữ cho nghiêm! Kẻ lạ dòng