Tuyến đầu chống dịch, hiểm nguy cao
Thầy thuốc kiên gan đáng tự hào
Covid lây lan - Tài Thánh trị
Bệnh nhân đại nạn - Phép Thần trao
Cứu người, quyết tử, không lùi bước
Chống dịch, hy sinh,... Chẳng ngại nào
Bất khuất, anh hùng nơi trận chiến
Lương y - Từ mẫu! rạng Trời sao