Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2018 08:43, số lượt xem: 223

Cả đời cần kiệm, lắm gian chuân
Mẹ sống vì con, gắng tảo tần
Cát bụi đường đời khi lẻ bóng
Bão giông cảnh thế lúc đơn thân
Chèo rơi, lái gẫy,... sao nương tựa(1)
Mầm héo, chồi khô,... khó đỡ đần(2)
Thế sự đảo điên, đời tráo trở(3)
Mà lòng hướng Phật chẳng phân vân

(1)- Ông bà thân sinh, bạn đời của mẹ (cha tôi) đều sớm mất, một mình mẹ lo toan chăm sóc các em mẹ và con cháu.
(2)- Một số con của mẹ mất sớm, các con còn sống không được sang giầu
(3)- Mẹ sống trong thời loạn lạc, kinh tế khó khăn, nhiều người sống vô ơn