Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2017 10:30, số lượt xem: 276

Lửa đã bốc cao, lò nóng ran
Bừng bừng khí thế diệt tham quan
Nội xâm còn đó, lòng đang giục
Trận cuối là đây, nước đã tràn
Ánh sáng rạng ngời, điều Đảng quyết
Niềm tin sâu đậm, lẽ Dân an
Ngân hàng, dầu khí,... trừ siêu cướp
Củi cháy ngút trời ắt cháy lan(*)

(*) Bọn tham quan nhung nhúc khắp mọi nơi, Không thể cùng lúc đánh đổ tất cả. Chỉ có thể nhóm lên ngọn lửa tiêu diệt chúng ơ một vài nơi cao điểm, như ngân hàng, dầu khí, rồi từ đó, ngọn lửa sẽ cháy lan và tiêu diệt nốt bọn tham quan trên các khu vực khác.