Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2016 10:25, số lượt xem: 293

Người lên thành phố kiếm tiền tiêu
Sướng khổ, buồn vui...cũng lắm điều:
Đất lạ, người đông, tình cảm thiếu;
Nhà thuê, việc hiếm,giá công bèo.
Sang hèn cách biệt, thêm sầu tủi;
Tệ nạn lan tràn, thiếu tuyệt chiêu.
Đói rét, bần hàn, đành gắng chịu;
Dằn lòng thương nhớ lũ con yêu.