Bảy mươi, lên lão đến rồi sao?
Áo đỏ trong tay, ngại mặc vào:
So với ông Bành, còn quá trẻ;
Nhìn ra thiên hạ, phải đâu cao?
Tiệc mừng hẹn lại mười năm nữa;
Lời chúc tuỳ lòng, chẳng vội trao.
Tuổi thọ, trời cho, nhờ phúc đức;
Chỉ mong sức khoẻ vẫn dồi dào.