Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 13:36, số lượt xem: 176

Lão hoá, tuổi già, chuyện hiển nhiên
Khi quên, lúc nhớ, lắm ưu phiền
Nay quen, mai lạ,... buồn do lẫn
Sáng để, chiều tìm,... khổ muốn điên
Hay tủi, hay hờn, tâm bất ổn
Dễ yêu, dễ ghét, dạ không yên
Chỉ lo nặng gánh cho ai đó
Nào dám mong gì tới bách niên