Làng xanh, sạch, đẹp, nếp văn minh
Thôn xóm bên nhau, vẹn nghĩa tình
Nghĩa vụ công dân - nền sống động
An toàn xã hội - nét tươi xinh
Đường hoa, lối xóm khoe hương sắc
Vườn, ruộng, chuồng, ao nổi bóng hình
Đoàn thể thi đua, đồng phát triển
Nhà nhà văn hoá toả lung linh