Thôn quê bình ổn nếp dân sinh
Nhịp sống yên vui, đậm nghĩa tình
Covid hiểm nguy, cần chặn đứng
Người dân lương thiện, cốt an ninh
Cách ly - Cả nước như phòng tuyến
Chống dịch - Mỗi người một chiến binh
Chiến lược toàn cầu đang quyết liệt
Làng quê tĩnh lặng giữ quân bình