Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2016 08:45, số lượt xem: 1170

Phúc hoạ đời người chẳng giống nhau
Tai bay, vạ gió khiến lòng đau
Thương người đức độ dây oan trái
Trách kẻ vô lương chuốc thảm sầu
Vận hạn, gặp kỳ, không tránh được
Cơ duyên, đến lúc, có rời đâu
Thành tâm hướng thiện, gây nhân quả
Chẳng phải lo chi việc cúng cầu