Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 14:48, số lượt xem: 182

Có tài, có đức, có tâm
Mới mong làm “trưởng” đủ tầm, đủ uy;
Nhiệt tình, gương mẫu – ai bì?
Rộng lòng, đại lượng,... nghĩ chi thiệt thòi?
Bao người ngưỡng mộ, dõi soi;
Đôi điếu sơ suất dễ toi ánh hồng.
Quyền cao, chức trọng mà mong
Lợi danh nổi trội, vướng vòng bon chen.
Tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen,...
Người chê, kẻ trách, chức quyền mà chi?
Có ân thì mới sinh uy;
Nhịn nhường, quy tụ, việc gì cũng xong.
“Nhân nào, quá ấy!” ghi lòng,
Cái vai kẻ “trưởng” mới mong yên bình.