Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2017 14:51, số lượt xem: 192

Trời cho minh mẫn, cứ làm thơ
Khỏi mỗi dở, hay lại thẫn thờ
Trút bỏ ưu tư, tìm cảm hứng
Tỏ bày tâm nguyện, trải hồn mơ
Chung lòng báo quốc, bao mong muốn
Góp sức xây đời, chẳng thể ngơ
Còn chút tàn hơi, còn chắp bút
Nghĩa tình, tri kỷ,... cậy nhờ "thơ"