Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2019 21:13, số lượt xem: 169

Trọn tình, vẹn nghĩa, bậc tài danh
Bền chí, kiên gan, việc ắt thành
Nghĩa chị, duyên em tươi đẹp cảnh
Tình nhà, nợ nước sáng hồng tranh
Thuý Vân tốt số, nên duyên thắm
Kim Trọng thuỷ chung, hưởng phúc lành
Tìm lại Thuý Kiều, lòng mãn nguyện
Duyên tình trong trắng thấu cao xanh(*)

(*)-Thuý Kiều, Kim Trọng nối lại duyên xưa nhưng chỉ sống bên nhau, mà không ân ái, sinh sản nữa.