Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2020 14:51, số lượt xem: 104

Mục tiêu: Nước mạnh, dân giầu,
Công bằng xã hội, đậm sâu nhân tình,...
Đảm đương trọng trách quang vinh:
Xây nền tài chính tường minh, vững vàng,
Phòng ngừa hối lộ, tham quan,...
Kiểm toán viên đã sẵn sàng, quyết tâm!
Chan hoà ý Đảng, lòng dân;
Hướng về đại hội, bội phần tin yêu.
Trải bao nắng sớm, mưa chiều,
Con đường theo Đảng bấy nhiêu tỏ tường;
Chín mươi năm - Những lạ thường:
Thoát đời nô lệ, quật cường vươn cao;
Thực dân Pháp phải lộn nhào;
Hoa Kỳ, Mỹ quốc tự đào hố chôn;
Giặc bành trướng cũng kinh hồn;
Pôn Pốt diệt chủng có tồn được đâu?
Giặc tham nhũng đã rụt đầu;
Lửa lò rực cháy, mặc dầu củi tươi!
Hoạ covid hại bao người!
Việt Nam, ơn Đảng, nụ cười vẹn nguyên.
Người người theo Đảng vươn lên;
Tấm lòng mỗi kiểm toán viên rạng ngời.