Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 14:00, số lượt xem: 169

Mỗi năm một chặng! Ngoái xem sao
Thành bại ra răng? Sống thế nào
Ý chí vươn lên tăng mức ngưỡng
Quyết tâm phấn đấu vượt tầm cao
Đâu điều trắc trở, còn day dứt
Nào việc trơn tru, mãi tự hào
Thắng chớ kiêu căng, thua chẳng nản
Kiên trì định hướng, khỏi nghiêng chao