Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2020 15:09, số lượt xem: 134

Đời người biết được mấy gang tay
Kèn cựa, đua tranh,... cứ tối ngày
Được mất, hơn thua, nhiều cực nhọc
Nhục vinh, thù hận, lắm chua cay
Công thành, danh toại, còn chưa đủ
Vợ đẹp, con tài, vẫn muốn xoay
Tham vọng chất đầy, không lối thoát
Mải mê theo đuổi kiếp trâu cầy