Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2016 14:48, số lượt xem: 349

Khủng bố cuồng điên, lũ sát nhân
Gieo bao tang tóc, hại lương dân
Trẻ thơ đến lớp mà toi mạng
Già lão ra đường cũng thiệt thân
Quỷ dữ mặt người say máu đỏ
Phiến quân I S loạn tâm thần
Biết bao sinh mạng người vô tội
Căm uất chất đầy khắp chúng dân