Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2020 08:11, số lượt xem: 141

Phục hưng Lễ Trị, học Chu Công
Khổng Tử ước mơ thắp lửa hồng
Lấy đức trị đời, mau mãn nguyện
Dùng tâm cải thế, sớm hanh thông
Kinh thư bồi đắp lòng nhân ái
Lê nghĩa dựng xây cảnh đại đồng
Tri thức cổ kim, tài ứng biến
Thánh nhân phù trợ, vững ngai rồng