Con gái thời nay thích cảnh nhàn
Chỉ mong hưởng thụ, sống vô can
Chồng con vướng vít, thêm phiền toái
Lẻ bóng cô đơn, bớt lệ tràn
Thừa tự: Họ hàng không để thiếu
Dưỡng già: Xã hội sẽ lo toan
Ăn no, ngủ kỹ, chơi tuỳ hứng
Ế ẩm chi đâu? Chớ có bàn