Con gái bây giờ thích tự do
Đơn thân, thoải mái, lại vô lo
Chồng con cố định, mau buồn chán
Nhân ngãi đổi thay, sớm hẹn hò
Có chủ, muốn làm, còn đợi phép
Không chồng, tự quyết, khỏi cần cho
Thích ăn, thích ngủ,... luôn tuỳ ý
Chẳng muốn qua sông, chẳng luỵ đò