Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 10:52, số lượt xem: 181

Đại Hùng bảo điện ngát thơm hương(*)
Nhịp mõ, câu kinh ấm Phật Đường
Thức dậy tâm lành người khắp chốn
Mở mang dạ thiện khách muôn phương
Nén nhang hướng Phật thêm ngời đức
Tấc bấc dựng chùa đã sáng gương
Bản tự Thanh Quang - Nơi giác ngộ
Từ bi hỷ xả đón yêu thương

(*)- Đại Hùng bảo điện, vật thể kiến trúc trung tâm của toàn bộ khu chùa - nơi thờ Giáp Tổ Phật Thích Ca Mâu Ni