Kỳ thi hết tuổi vị thành niên
Covid điên cuồng, sống chẳng yên
Xã hội cách ly, không sợ hãi
Thí sinh ôn luyện, khỏi ưu phiền
Đề thi vừa sức, thêm tâm đắc
Bài viết điểm cao, đã thoả nguyền
Có chí, vượt qua muôn thử thách
Niềm vui, hạnh phúc,... mãi vô biên