Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 07:27, số lượt xem: 244

Trong một, có hai! Ai chẳng hay
Trò đời trở mặt, lật bàn tay
Hiền lành – Không thích – Kêu: “Đần độn”
Ác độc – Cảm tình – Bảo: “Thẳng ngay”
Tốt xấu, tuỳ tâm người phán xét
Buồn vui, mặc ý kẻ phơi bày
Chi bằng im lặng mà suy ngẫm
Giảm thiểu vui buồn lúc tỉnh say