Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2019 15:10, số lượt xem: 149

Ngược dòng lịch sử nước Nam-
Bốn ngàn năm trước huy hoàng vẹn nguyên:
Hùng Vương dựng nước đầu tiên-
Văn Lang - Quốc tổ, một thiên sử hùng;
Biết bao dông tố, bão bùng?
Rừng rậm, thú dữ,... vô cùng gian nguy;
Thiên tai hiểm độc lạ kỳ,
Còn lưu truyền thuyết, nhớ ghi đời đời.
Bao phen động đất, long trời,
Thuỷ Tinh gieo hoạ, khi vơi, khi đầy;
Sơn Tinh quyết chiến - Ra tay -
Kiên cường, quật khởi, lòng ngay, trí bền...
Đương đầu, chống chọi thiên nhiên;
Lại thêm thù giặc thường xuyên rập rình:
Giặc “Man”, “Mũi đỏ” động binh,
Giặc “Ân” tàn bạo... dân tình lầm than.
Mỗi khi Tổ quốc nguy nan,
Anh hùng, hào kiệt, giang san rạng ngời.
Tấm gương oai dũng tuyệt vời;
Chàng trai làng Gióng thay Trời, cứu dân:

1

Sinh ra đã được ba năm,
Chẳng cười, chẳng nói, chỉ nằm chõng tre...
Bỗng xôn xao khắp làng quê,
Vua Hùng sai sứ giả về truyền tin:
- “Giặc Ân bạo ngược, khùng điên
Đang gieo tang tóc khắp miền non sông;
Nào ai tài trí vô song?
Ra tay cứu nước, tiến công diệt thù”
Gióng nghe - Tan lớp mây mù;
Bỗng ngồi bật dậy, xin trừ giặc Ân.
Lớn nhanh như một thiên thần;
Cơm, cà, nước lã,... toàn dân đưa về;
Sinh ra từ chốn làng quê,
Tình làng, nghĩa xóm bộn bề ân sâu;
Ăn càng nhiều, lớn càng mau:
Bảy nong cơm dẻo, có đâu dư thừa?
Nước sông, cả khúc mới vừa;
Một hơi uống cạn,...sớm trưa đủ đày;
Khổng lồ, sức vóc đổi thay,
Hiên ngang, lẫm liệt,...ra ngay trận tiền;
Ung dung, ngựa sắt trên yên,
Vung cao roi sắt, quất lên đầu thù;

2

Áo giáp sắt phủ bụi mù,
Đánh đâu, thắng đấy, nghìn thu vang rền;
***
Tre đằng ngà nhổ bật lên,
Thay cho roi sắt, rạng thêm sử hồng:
Muôn dân nhất trí, đồng lòng,
Thô sơ vũ khí, lập công huy hoàng;
Xác thù gục ngã ngổn ngang,
Nước non trở lại bình an, mạnh giàu.
Các vua Hùng nối tiếp nhau
Kiên trì dựng nước, buổi đầu quang vinh.
Đời đời nặng nghĩa, nặng tình,
Cháu con giữ nước, hy sinh diệt thù.
Chiến công vang dội nghìn thu;
Sức Thần Phù Đổng có từ lòng dân.