Cao vút tầng mây, những cánh diều
Trời quê se lạnh giục lòng yêu
Ngân nga, tiếng sáo vang hôm sớm
Tha thiết, lời ru vọng sáng chiều
Thôn xóm yên bình, tình cảm đẹp
Đồng quê xanh tốt, ước mơ siêu
Nông thôn đổi mới, thêm cường thịnh
Hứa hẹn lương dân phúc lộc nhiều