Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2019 10:36, số lượt xem: 221

Tiền lương hàng tháng cứ đầy vơi
Cũng đủ chi tiêu, khỏi thẹn lời
Phóng khoáng, đàng hoàng khi đối ngoại
Cân đo, tằn tiẹn lúc ăn chơi
Thuốc men, cơm áo,... đều chu tất
Bổng lộc, dôi dư,... vẫn kịp thời
Hoàn cảnh vậy thôi! Mà mãn nguyện
Cháu con bình ổn! Tạ ơn Trời