Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2019 10:51, số lượt xem: 84

“Đời là bể khổ”! Mấy ai không
Muôn nỗi buồn vui cứ chất chồng
Mơ ước, nguyện cầu,... đầy trắc trở
Hơn thua, được mất,... lắm gai chông
Nghĩa tình, tan hợp,... nhiều day dứt
Hờn oán, đua tranh,... lắm bất đồng
“Sống gửi, thác về”! Đâu đích đến
Dã Tràng se cát! Chỉ hoài công