Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2017 15:26, số lượt xem: 149

Cửa hang Cắc Cớ có mành che
Trong: dấu tay ai, mãi chẳng nhoè
Giọt nước hứng tình rơi đáy hốc
Cái đầu chuộng lạ đút sâu khe
Đường lên tiên giới, nhiều người thích
Lối xuống âm cung, ít kẻ mê
Trèo tới lưng non, mồm thở dốc
Mắt nhìn hang ấy vẫn không chê