Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2019 14:00, số lượt xem: 275

Nói lời, phải giữ đúng như lời
Hẹn với người già, chẳng chuyện chơi
Đã hứa, không làm - Lòng dạ chuột
Nói xong, chẳng nhớ - Trái tim dơi
Vô ơn, sao dám cười chê đất
Thất tín, còn chi trách móc trời
Thiên hạ tránh xa người hứa hão
Liệu bề tu tỉnh, khỏi đầy vơi