Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2019 08:10, số lượt xem: 156

Hà Nội,quanh năm, việc bộn bề
Đêm ngày tơ tưởng hướng thôn quê
Công danh vất vả! Nguồn: vẫn nhớ
Sự nghiệp can trường! Cội: chẳng chê
Mừng thọ, viếng thăm - Tình đáng trọng
Giao lưu, chúc phúc - Nghĩa càng mê
Hội người xa xứ bao tâm huyết
Dù ở nơi đâu, mãi nhớ về