Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 14:45, số lượt xem: 269

Hồng Hà nữ sỹ, danh lan xa
Tài đức cho đời mãi ngợi ca
Chữ Hán, thơ Nôm hàng đệ nhất
Lương y, nhà giáo, bậc tài ba
Nho phong, hiếu nghĩa,...theo nền bản
Mẫu mực, đoan trang,... giữ nếp nhà
“Chinh phụ...”, lời thơ đầy nghĩa khí
Nhân văn cao cả, mãi không nhoà