Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/09/2016 15:35, số lượt xem: 227

Tắm gió, đội mưa...tới chợ này
Đường xa tít tắp mấy mươi cây
Người mua thưa thớt, sao như đói
Kẻ bán ỉu sìu,cứ tưởng ngây
Hàng xịn, hàng thường...đều xếp xó
Tiền xăng, tiền chợ... thế là bay
Cuối năm, giáp tết, còn mưa mãi
Cái rét từ đâu? Rét thế này