Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2016 11:21, số lượt xem: 932

Chán lắm! Giờ đây đã hết xuân
Lòng riêng day dứt, tủi thân thầm
Chỉ mong tình cảm luôn nồng thắm
Khổ nỗi lửa thiêng cứ nguội dần
Trên bảo giờ đây không hiệu nghiệm
Dưới lười, đến lúc chẳng ưa “mần”
Bảy mươi, sao đã phai tàn thế
Xin hỏi Trời già có tái xuân